Why Activation Tool?

Activation Tool™ sử dụng key online để kích hoạt bản quyền. Toàn bộ key được BOT thu thập tự động từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet và được cập nhật trạng thái liên tục. Đây là điểm khác biệt của Activation Tool™ với các tool kích hoạt tự động khác.

Việc đăng ký và sử dụng tool hoàn toàn là miễn phí. Tài khoản đăng nhập tool đồng bộ với tài khoản website. Với người dùng miễn phí, số lượt sử dụng sẽ bị giới hạn. Bạn có thể nâng cấp lên tài khoản Premium để hưởng nhiều ưu đãi như số lượt sử dụng tool sẽ nhiều hơn, có thể truy cập trang Share Key để xem key, nhận thông báo ngay khi có key mới qua Telegram... Đó cũng là hình thức ủng hộ để duy trì server, phát triển tính năng mới cho website và tool.

Bạn cũng có thể yêu cầu trợ giúp kích hoạt trong group: Share Key & Giúp Kích Hoạt Bản Quyền Windows_Office Miễn Phí. Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng liên hệ email: [email protected]. Rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của mọi người để tool ngày càng hoàn thiện hơn.

Features:

Supported Windows/Office Versions:

Download Link:

Download Tool

Latest Version: 1.8.9.

Change Log:

Demo Pictures: