*Lưu ý: Trang check key có khả năng tự động tìm toàn bộ key có trong văn bản, vì thế bạn có thể copy một đoạn văn bản, thậm chí cả nội dung trang web vào để check.